Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır ?

Kira artış oranları Türkiye İstatistik Enstitüsü'nden (TUİK) alınan veriler üzerinden hesaplanır. Türkiye İstatistik Enstitüsün web adresinde enflasyon oranlarındaki değişiklikler her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Kira artışı konusunda sözleşme serbestisi söz konusudur. sözleşmede yazılı olan artış oranı ise geçerli bir oran olarak kabul edilir. Sözleşme olmadığı durumlarda anlaşmazlık söz konusu olduğunda ise mahkemeler ÜFE oranından yüksek olmayan bir oran üzerine hüküm vermektedirler.

Genellikle emlak piyasasında kabul gören ve "Enflasyon Oranında Artış" olarak ifade edilen TEFE ve ÜFE ortalaması (TEFE+ÜFE)/2 şeklinde hesaplanmaktadır.

2016 Ocak Ayı Konut Kira Zammı Konutlar için yeni kira zammı, bir önceki yılın 12 aylık ortalama değişim oranı kullanılarak hesaplanıyor.

TÜİK'in 12 aylık ortalamalara göre ÜFE oranı Aralık 2015 için % 5,28 olarak açıklandı. Buna göre; Kontratı 2015 Ocak ayı içerisinde başlamış olanlar

2016 Ocak ayında kiracıya en fazla yüzde 5,28 oranında zam yapılabilecek.

2016 Ocak Ayında Yıllık Kira Zammı Hesabı Kira bedeli: 1.000 TL

2016 Ocak ayı kira zam oranı: yüzde 5,28

Zam bedeli: 52,80 TL Zamlı kira bedeli: 1052,80 TL